Baka to Test to Shoukanjuu 笨蛋测验召唤兽合集[13+OVA+13+SP] BDRIP 720P AVC AAC 简体外挂

  • 文件数目:93
  • 资源大小:9.80 GB
  • 发布日期:2015-10-08
资源简介:
纯补,身边有同好向我索要这番,于是发现资源有点久了,缺种,于是就整理了下自己收的,找了找缺的特典 SP 字幕说明 第一季TV SP 无字幕(真找不到,源还是NYAA上全翻遍了才找到一个) OVA SP 1-4 简体外挂 5、8无字幕 6、7 繁体外挂(需要简体就自行转换吧) 第二季SP 1-5、7-8 简体外挂,来源于风之圣殿 6、9 无字幕(找不到啊,谁能去翻译下啊,我水平不够啊)
文件名称文件大小
#1Baka to Test to Shoukanjuu - 01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass66.5KB
#2Baka to Test to Shoukanjuu - 01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4295.2MB
#3Baka to Test to Shoukanjuu - 02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass71.9KB
#4Baka to Test to Shoukanjuu - 02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4266.9MB
#5Baka to Test to Shoukanjuu - 03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass72.7KB
#6Baka to Test to Shoukanjuu - 03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4299.4MB
#7Baka to Test to Shoukanjuu - 04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass66.3KB
#8Baka to Test to Shoukanjuu - 04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4217.4MB
#9Baka to Test to Shoukanjuu - 05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass71.2KB
#10Baka to Test to Shoukanjuu - 05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4287.3MB
#11Baka to Test to Shoukanjuu - 06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass72.8KB
#12Baka to Test to Shoukanjuu - 06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4294.5MB
#13Baka to Test to Shoukanjuu - 07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass72.8KB
#14Baka to Test to Shoukanjuu - 07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4236MB
#15Baka to Test to Shoukanjuu - 08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass65.3KB
#16Baka to Test to Shoukanjuu - 08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4312MB
#17Baka to Test to Shoukanjuu - 09 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass92.2KB
#18Baka to Test to Shoukanjuu - 09 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4230.9MB
#19Baka to Test to Shoukanjuu - 10 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass79.4KB
#20Baka to Test to Shoukanjuu - 10 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4265MB
#21Baka to Test to Shoukanjuu - 11 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass77.6KB
#22Baka to Test to Shoukanjuu - 11 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4286.9MB
#23Baka to Test to Shoukanjuu - 12 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass75.5KB
#24Baka to Test to Shoukanjuu - 12 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4315.9MB
#25Baka to Test to Shoukanjuu - 13 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass91.5KB
#26Baka to Test to Shoukanjuu - 13 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4241.1MB
#27Baka to Test to Shoukanjuu - SP01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv104.3MB
#28Baka to Test to Shoukanjuu - SP02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv21.9MB
#29Baka to Test to Shoukanjuu - SP03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv74MB
#30Baka to Test to Shoukanjuu - SP04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv60.8MB
#31Baka to Test to Shoukanjuu - SP05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv96.6MB
#32Baka to Test to Shoukanjuu - SP06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv105.7MB
#33Baka to Test to Shoukanjuu - SP07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mkv255.1MB
#34Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass8.8KB
#35Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp420.4MB
#36Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass7.8KB
#37Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp418.8MB
#38Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass8.2KB
#39Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp419.1MB
#40Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass7.9KB
#41Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp419.7MB
#42Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp46.2MB
#43Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC)..ass8.8KB
#44Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp428.2MB
#45Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass8.8KB
#46Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp427.8MB
#47Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA-SP08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp414.7MB
#48Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass80.6KB
#49Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4185MB
#50Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass55.6KB
#51Baka to Test to Shoukanjuu Ni - OVA02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4227.7MB
#52Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass75.6KB
#53Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4362.3MB
#54Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass77.2KB
#55Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4426.3MB
#56Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass71.6KB
#57Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4399.9MB
#58Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass81.9KB
#59Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4378.3MB
#60Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass83.3KB
#61Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4381.9MB
#62Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass85.3KB
#63Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4371.4MB
#64Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass77KB
#65Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4422.2MB
#66Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass66.9KB
#67Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4314.9MB
#68Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 09 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass87.7KB
#69Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 09 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4380.6MB
#70Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 10 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass82.3KB
#71Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 10 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4336.6MB
#72Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 11 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass76.5KB
#73Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 11 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4277.8MB
#74Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 12 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass72.3KB
#75Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 12 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4435.9MB
#76Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 13 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass74.9KB
#77Baka to Test to Shoukanjuu Ni - 13 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp4467.3MB
#78Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass3.9KB
#79Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP01 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp43.8MB
#80Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass4.4KB
#81Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP02 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp418.4MB
#82Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass2.7KB
#83Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP03 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp41.8MB
#84Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass7.5KB
#85Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP04 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp411.3MB
#86Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass9.9KB
#87Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP05 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp412.5MB
#88Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP06 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp410.8MB
#89Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass7.4KB
#90Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP07 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp411.5MB
#91Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).ass8.6KB
#92Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP08 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp417.2MB
#93Baka to Test to Shoukanjuu Ni - SP09 (BDRip 1280×720 ×264 AAC).mp421MB

您正在下载“Baka to Test to Shoukanjuu 笨蛋测验召唤兽合集[13+OVA+13...”

种子线路Ⅰ  种子线路Ⅱ

Q:为什么我并没有开始下载?
请安装迅雷、115网盘等支持磁链的下载软件
Q:下载速度一直都是“0KB/s”啊!
这个…点此选择一款合适的下载工具吧 =。=

Top